czy
LOGIN
HASŁO

Jesli nie pamiętassz hasła? ZRESETUJ TU
o korzyściach z posiadania konta dowiesz się w Pomocy
ZALOGUJ SIĘ

SWIMRUN ULTRA JEZIORAK

Zapisy na dystans ULTRA JEZIORAK nieaktywne ( limit osiągięty )
Zapisy na dystans 2/3 ULTRA JEZIORAK nieaktywne ( limit osiągięty )
Dystans

Nazwa Zespołu
Dane zawodnika (osoba zgłaszająca)/ First person to Team
Imię
Nazwisko
Płeć
Rok Urodzenia
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
Państwo pochodzenia
E-mail
Telefon
Rozmiar ubrań

Śniadanie

Telefon ICE

Oświadczam, że mój partner jest świadomy, że zapisuję go jako członka teamu z moją osobą
Druga osoba do Zespołu/ Second person to Team
Imię
Nazwisko
Płeć
Rok Urodzenia
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
Państwo pochodzenia
E-mail
Telefon
Rozmiar ubrań

Śniadanie

Telefon ICE
Oświadczam że
-JA, NIŻEJ PODPISANY/A OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ZDOLNY DO UDZIAŁU W: ULTRA JEZIORAK 2019, NIE SĄ MI ZNANE ŻADNE POWODY O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM WYKLUCZAJĄCE MNIE Z UDZIAŁU W BIEGU ORAZ ŻE STARTUJE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
-OŚWIADCZAM, ZE ZAPOZNAŁEM /-AM/ SIE Z REGULAMINEM BIEGU, W PEŁNI AKCEPTUJE JEGO WARUNKI I ZOBOWIĄZUJE SIE DO JEGO PRZESTRZEGANIA.
-WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU DLA POTRZEB ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I PROMOCJĄ IMPREZY. PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ZE PRZYSŁUGUJE MI PRAWO WGLĄDU DO TREŚCI MOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA.
-ZRZEKAM SIĘ PRAWA DOCHODZENIA PRAWNEGO LUB ZWROTNEGO OD ORGANIZATORA LUB JEGO ZLECENIOBIORCÓW W RAZIE WYPADKU LUB SZKODY ZWIĄZANEJ Z BIEGIEM. ZOBOWIĄZUJĘ SIE WOBEC ORGANIZATORA, NIE WYSTĘPOWAĆ TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI Z ŻADNYMI ROSZCZENIAMI, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ W ZWIĄZKU Z MOIM STARTEM W BIEGU.

"