czy
LOGIN
HASŁO

Jesli nie pamiętassz hasła? ZRESETUJ TU
o korzyściach z posiadania konta dowiesz się w Pomocy
ZALOGUJ SIĘ

Myślenicki Bieg Uliczny

Osoby które nie posiadają konta w naszym serwisie dokonują opłaty po kliknięciu w przycisk ZAPISZ SIĘ I OPŁAĆ.
Imię
Nazwisko
Płeć
Rok Urodzenia
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
Państwo pochodzenia
Klub
E-mail
Telefon
Dystans

Dodatkowa Klasyfikacja
Mieszkaniec Myślenic
Stwórz Konto
- TAK / NIE
Login

Hasło

Powtórz Hasło
Oświadczam że
-Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem zdolny do udziału w: Myślenicki Bieg Uliczny , nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w Biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność."
-Oświadczam, ze zapoznałem /-am/ sie z regulaminem Biegu, w pełni akceptuje jego warunki i zobowiązuje sie do jego przestrzegania.
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuje do wiadomości, ze przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
-Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Biegiem. Zobowiązuję sie wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w Biegu.

"