KRZYSZTOF SARNA
Maraton
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 12:16:06 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 12:16:06<->09:17:22<->0: 00