PRZEMYSŁAW RAJKOWSKI
Maraton
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 12:54:34 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 12:54:34<->09:56:19<->0: 00