WOJCIECH PTAK
Maraton
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 09:30:27 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 09:30:27<->06:32:16<->0: 00