DAMIAN PORC
Maraton
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 11:33:26 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 11:33:26<->08:35:07<->0: 00