PIOTR POMAGRUK
Maraton
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 12:40:29 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 12:40:29<->09:42:01<->0: 00