MIŁOSŁAWA NIEZGODA
Maraton
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: DNF 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> DNF<->22:01:36<->0: 00