ALEKSANDRA RÓŻANKOWSKA
Maraton
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 10:22:16 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 10:22:16<->11:22:07<->0: 00