WOJCIECH KOWALCZYK
Maraton
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 12:20:32 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 12:20:32<->09:21:59<->0: 00