TOMASZ KOPCEWICZ
Maraton
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 09:51:08 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 09:51:08<->06:52:59<->0: 00