PIOTR JURCZYK
Maraton
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 12:45:41 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 12:45:41<->09:47:20<->0: 00