ALEKSANDER FERCHMIN
Maraton
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 11:57:38 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 11:57:38<->08:59:26<->0: 00