WOJTEK CZAJKOWSKI
Maraton
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 11:22:54 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 11:22:54<->08:24:35<->0: 00